Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

blog-05

Політика у відношенні обробки персональних даних


1. Общі положення

Постійна політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Українського законодавства «Про захист персональних даних» (далі – Виконання персональних даних) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, підготовлені “Всеукраїнською спілкою автомобілістів” (далі – Оператор).

1.1. Оператор ставить свою важливу ціль та умови здійснення своєї діяльності злагоджує правду та вільну особу та громадянина при обробці його персональних даних, тою мірою, що захищає недоторканність особистості, приватну та сімейну таємницю.

1.2. Постійна політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі-Політика) застосовується до всієї інформації, з якою Оператор може отримати доступ до веб-сайту https://udrive.kiev.ua.


2. Основні поняття, використовувані у Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою коштів вичислительной техніки.

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове прекрасне оброблення персональних даних (для виключення випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Вебсайт – совокупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програми для навчання та бази даних, що забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за мережевою адресою https://udrive.kiev.ua.

2.4. Інформаційна система персональних даних – совокупність вмісту в базах даних персональних даних та забезпечення їх обробки інформаційних технологій та технічних коштів.

2.5. Обезлічування персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації подання персональних даних конкретно Користувачу або іншому суб’єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або совокупність дій (операцій), здійснена за допомогою засобів автоматизації або без використання таких коштів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), визволення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), обезлічування, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридичний чи фізичний підрозділ, самостійно або спільно з іншими особами, що організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, підлеглих обробок, дій (операцій), здійснені з персональними даними.

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до визначеного чи визначаємому Користувача вебсайту https://udrive.kiev.ua.

2.9. Персональні дані, вичерпні суб’єкти персональних даних для розповсюдження, – персональні дані, доступ до необмеженого круга особи, які передбачають створення суб’єктів персональних даних за допомогою узгодження персональних даних, вичерпних персональних даних для розповсюдження в порядку, з урахуванням персональних даних дані, класифіковані для розповсюдження).

2.10. Користувач – будь-який відвідувач вебсайту https://udrive.kiev.ua.

2.11. Представлення персональних даних – дії, направлені на розкриття персональних даних визначеного ліку або певного кола особи.

2.12. Розповсюдження персональних даних – будь-які дії, направлені на розкриття персональних даних, невизначені круговими особами (переданими персональними даними) або на позначення з персональними даними необмеженими круговими особами, у тому числі для оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних засобах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.13. Трансгранична передача персональних даних – передача персональних даних на територіях іноземного державного органу влади іноземної держави, іноземного фізичного чи іноземної юридичної особи.

2.14. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безперешкодно з не можливістю подальшого відновлення, що містить персональні дані в інформаційній системі персональних даних та (або) знищують матеріальних носіїв персональних даних.

3. Основні права та зобов’язання Оператора

3.1. Оператор має право:
– отримувати від суб’єктів персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;
– у разі відмови від суб’єкта персональних даних узгодження на обробку персональних даних Оператор продовжує обробляти персональних даних без узгодження суб’єктів персональних даних за наявності базових, зазначених у Законах про персональних даних;
– самостійно визначати склад і перечень, необхідних та достатніх для оберегів спец виконання зобов’язань, передбачених Законом про персональні дані та прийнятими відповідно до нормативних правових актів, якщо інше не передбачається Законом про персональні дані або інших законів.

3.2. Оператор зобов’язаний:
– надавати суб’єкти персональних даних за його інформацією, касаційну обробку його персональних даних;
– організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;
– відповідати на звернення та запити суб’єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональних даних;
– повідомляти в повномасштабний орган щодо захисту прав суб’єктів персональних даних на запит цього органу, необхідну інформацію протягом 30 днів з дати отримання такого запиту;
– публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;
– приймати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного чи випадкового доступу до них, відміни, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
– прекрасно передавати (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, доопрацьовувати обробку та знищувати персональні дані в порядку та випадках, передбачених Законом про персональних даних;
– виконання перших зобов’язань, передбачених Законом про персональних даних.


4. Основні права та зобов’язання суб’єктів персональних даних


4.1. Суб’єкти персональних даних мають право:
– отримувати інформацію, касаційна обробка його персональних даних, за виключення випадків, передбачених федеральними законами. Повідомлення надають суб’єкти персональних даних Оператора у доступній формі, і в них не повинно бути особистих даних, що стосуються інших суб’єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні основи для розкриття таких персональних даних. Перегляд інформації та порядок її отримання встановлено Законом про персональних даних;
– вимагати від операторів уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є незамінними, устаревшими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої цілі обробки, а також приймають попередньо передбачені законом заходи щодо захисту їх прав;
– висунути умови попереднього узгодження з обробкою персональних даних у цілях поповнення на ринку товарів, праці та послуг;
– за відгуками про обробку персональних даних;
– об’являти в повноцінний орган для захисту прав суб’єктів персональних даних або у судовому порядку неправомірних дій або бездіяльності Оператора для обробки його персональних даних;
– на здійснення інших прав, передбаченого законодавством України.

4.2. Суб’єкти персональних даних зобов’язань:
– надавати Оператору достовірні дані про себе;
– повідомляти Оператор з уточнення (оновлення, зміни) своїх персональних даних.
4.3. Особи, передавши Оператору недостовірні відомості про себе, або будь-які відомості про інші суб’єкти персональних даних без узгодження останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.


5. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача


5.1. Прізвище, Ім’я, по батькові.

5.2. Електронну адресу.

5.3. Номера телефонів.

5.4. Також на сайті відбувається збір та обробка даних про відвідувачів (у т.ч. файлах «cookie») за допомогою сервісів Інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Гугл Аналітика та інші).

5.5. Вище перераховані дані надані за тексту Політика об’єднує загальні поняття Персональні дані.

5.6. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, інтимного життя, Оператора не здійснюється.

5.7. Обробка персональних даних, класифікованих для розповсюдження, з-поміж спеціальних категорій персональних даних, зазначених у ч. 1 ст. 10 Закону про персональні дані, що допускається, якщо відповідають вимогам та умовам, передбаченим ст. 10.1 Закону про персональні дані.

5.8. Погоджується Користувач для обробки персональних даних, дозволених для розповсюдження, оформляється окремо від інших узгоджень щодо обробки його персональних даних. При цьому дотримуються умови, передбачені у ст. 10.1 Закону про персональні дані. Вимоги до вмісту такого узгодження встановлюється в повному обсязі органами для захисту прав суб’єктів персональних даних.

5.8.1 Відповідно до обробки персональних даних, виняткових для розповсюдження, Користувач надає Оператор безпосередньо.

5.8.2 Оператор зобов’язаний у строк не виплатити три робочі дні з моменту отримання вказівки на згоду Користувач опублікував інформацію про умови обробки, про наявність попереджень та умов для обробки необмеженого кругового персоналу всіх даних, класифікованих для розповсюдження.

5.8.3 Передача (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, вичерпних суб’єктів персональних даних для розповсюдження, повинна бути прекрасною в будь -який час за вимогою суб’єкта персональних даних. Данне вимагання повинно включати в себе фамілію, ім’я, відтворення (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти або поштову адресу) суб’єктів персональних даних, а також перегляд персональних даних, обробка яких підкреслює прекрасне. Указані в даному випадку вимоги персональних даних можуть оброблятися тільки Оператором, якому оновлено.

5.8.4 Відповідність до обробки персональних даних, виправлення розповсюдження, покращення своєї дії з моменту вступу Операції вимог, зазначеного в п. 5.8.3 цієї Політики щодо обробки персональних даних.


6. Принципи обробки персональних даних


6.1. Обработка персональних даних здійснюється на законній та справедливій основі.

6.2. Обработка персональних даних обмежує досягнення конкретних, завчасно визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісних з цілями збору персональних даних.

6.3. Не допускається об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.

6.4. Обробка підлягає лише персональним даним, які відповідають цілям їх обробки.

6.5. Утримання та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається вибірковість обрабатываемых персональних даних по відношенню до заявленим цілям їх обробки.

6.6. При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а також у необхідних випадках та актуальність щодо співвідношення з цілістю обробки персональних даних. Оператор приймає необхідні заходи та/або захищає їх прийняття у разі пошкодження або уточнення неполних чи неточних даних.

6.7. Підготовка персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб’єкти персональних даних, не допомагаючи, якщо це вимагає цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договорами, стороннім, вигодоприйнятим або замовленим відповідно до предмета персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або обезлічуються при досягненні цілі обробки або у разі необхідності в досягненні цих цілей, якщо це не передбачено федеральним законом.


7. Оцінка персональних даних


7.1. Обробка персональних даних Користувач:
– інформування Користувача за допомогою відправки електронних пісем;
-заключення, виконання та прекращення громадянсько-правових договорів;
-надання доступу Користувачу сервісу, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://udrive.kiev.ua

7.2. Також оператор має право направляти користувачам повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, зробивши оператор листа на адресу електронної пошти admudrive@gmail.com з поміткою «Отець, повідомлений про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

7.3. Облікові дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів Інтернет-статистики, служать для збору інформації про дійсні Користувачі на сайті, покращення якості сайту та його вмісту.


8. Правові основи обробки персональних даних


8.1. Правові основи обробки персональних даних Оператором є:
– договори, що включаються між оператором та суб’єктом персональних даних;
-федеральні закони, інші нормативно-правові дії у сфері захисту персональних даних;
– погодження Користувачі для обробки їх персональних даних, для обробки персональних даних, дозволених для розповсюдження.

8.2. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправки Користувача самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті https://udrive.kiev.ua або направлені Оператори за допомогою електронної пошти. Заповнення відповідних форм та/або відправлення персональних даних Оператора, Користувач висловлює відповідність з цією Політикою.

8.3. Оператор обробляє обезлічені дані про користувача у випадку, якщо це буде вирішено у налаштуваннях браузера користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технологій JavaScript).

8.4. Суб’єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду на свободу, свою волю та у своїх інтересах.


9. Ускладнення обробки персональних даних


9.1. Обробка персональних даних здійснюється з узгодженням суб’єктів персональних даних з обробкою його персональних даних.

9.2. Обробка персональних даних, необхідних для досягнення цілей, передбачених міжнародними договорами України або законом, для реалізації підпорядкованого законодавства України на операторських функціях, повному та оголошених.

9.3. Обробка персональних даних, необхідних для здійснення правосуддя, виконання судебного акта, дії інших органів чи відповідальності осіб, підпорядкованих виконанню у відповідності до законодавства України за виконавчим виробництвом.

9.4. Обробка персональних даних, необхідних для виконання домовленостей, сторони, яка або вигодоприймається, або надсилає повідомлення про те, що є суб’єктом персональних даних, а також для укладання домовленостей щодо ініціативних суб’єктів персональних даних або домовленостей, згідно з яким суб’єкт персональних даних буде вимагати вигодопризначення або повідомлення.

9.5. Обробка персональних даних не потрібна для реалізації прав та законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення загальнозначущих цілей за умов, що при цьому не порушують права та свободи суб’єктів персональних даних.

9.6. Забезпечується обробка персональних даних, доступ до необмеженого кола особи, які попередньо встановлюють суб’єкт персональних даних або за його просуванням (далі – загальнодоступні персональні дані).

9.7. Забезпечується обробка персональних даних, підлеглих поновлення або обов’язково розкриття відповідно до федерального закону.


10. Порядок збору, зберігання, передавання та інші види обробки персональних даних


Безпека персональних даних, які обробляють операторів, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог діючого законодавства у сферах захисту персональних даних.

10.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і приймає всі можливі заходи, виключаючи доступ до персонального даного неуповноваженого персоналу.

10.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні на яких умовах не передаватимуться третіми особами, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням діючого законодавства, також у разі, якщо підлягають персональним даним одночасне узгодження Оператора на передачу даних третьої особи для виконання зобов’язань за державно-правовим договором.

10.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, за допомогою операцій Оператора повідомляти на електронну пошту Оператори admudrive@gmail.com з поміткою «Актуалізація персональних даних».

10.4. Строк обробки персональних даних визначає досягнення цілі, для якої були зібрані персональні дані, якщо цей термін не був залучений до виконання договорів або діючого законодавства.
Користувач у будь -який момент може вибирати своє узгодження щодо обробки персональних даних, створюючи Оператор за допомогою електронної пошти на електронному адресі Оператор admudrive@gmail.com з поштою «Відкриття згоди щодо обробки персональних даних».

10.5. Вся інформація, яка збирає сторонні послуги, у тому числі платіжними системами, засобами зв’язку та іншими постачальниками послуг, зберігає та обробляє вказівні особи (Оператори) відповідно до їх Користувацького узгодження та Політичної конфіденційності. Суб’єкт персональних даних та/або Користувач зобов’язаний самостійно своєчасно позначати з зазначеними документами. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, у тому числі вказаних у цій точці постачання послуг.

10.6. Встановлені суб’єкти персональних даних, що забезпечують передачу (через доступ до доступу), а також обробку або умови обробки (через доступ до доступу) персональних даних, класифікованих для розповсюдження, не діють у процесі обробки персональних даних у державних, загальнодержавних та інших публічних інтересах, певних законодавчих органах України.

10.7. Оператор при обробці персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.

10.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкти персональних даних, не більше, ніж це вимагає цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, домовленостями, стороннім, вигодоприйнятливим або повідомленим у відповідності до суб’єкта персональних даних.

10.9. Визначення прекрасних процедур обробки персональних даних може забезпечити досягнення цілі обробки персональних даних, визначення результатів дії узгодження суб’єктів персональних даних або огляд узгодження суб’єктів персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.


11. Перегляд дій, виробничих операторів з отриманими персональними даними


11.1. Оператор здійснює збір, запись, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), визволення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), обезлічування, блокування, видалення та знищення персональних даних.

11.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з напіввідходом та/або передачею отриманої інформації за інформаційно-телекомунікаційною системою або без такої.


12. Трансгранична передача персональних даних


12.1. Оператор до початку впровадження транскордонної передачі персональних даних зобов’язується переконатися в тому, що іноземне державництво, на території якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечує надійну захист прав суб’єктів персональних даних.

12.2. Трансгранична передача персональних даних на територіях іноземних держав, не відповідаючи вищим вимогам, може виконуватися тільки у разі наявності узгодження у письмовій формі суб’єктів персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання домовленостей, стороною якої є суб’єкт персональних даних.


13. Конфіденційність персональних даних


Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов’язання не розкривати третіх осіб та не розповсюджувати персональних даних без узгодження суб’єктів персональних даних, якщо це не було передбачено федеральним законом.


14. Заключні положення


14.1. Користувач може отримати будь -які роз’яснення щодо цікавих питань, обробку його персональних даних, обробку оператора за допомогою електронної пошти admudrive@gmail.com.

14.2. У даному документі будуть відображатися будь -які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її нової версії.

14.3. Актуальна версія Політика у вільному доступі, доступна в мережі Інтернет за адресою https://udrive.kiev.ua/privacy-policy.